AjankohtaistaEsi- ja perusopetusIlmoitustauluUutinen

Ilmoittautuminen Luhangan kunnan esiopetukseen ja kouluun 20.-31.1.2023

Jokaisella kuusivuotiaalla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus vähintään 700 tunnin maksuttomaan esiopetukseen. Lisäksi oikeus saada maksutonta esiopetusta koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Perusopetuslain mukaisesti jokaisen lapsen tulee osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla.

Esiopetukseen ja kouluun lukuvuodelle 2023-2024 ilmoittaudutaan ajalla 20.-31.1.2023. Ilmoittautuminen esiopetukseen ja kouluun tapahtuu erillisellä ilmoittautumislomakkeella. Lomakkeita on saatavilla Luhangan koululla ja Tammijärven ryhmäperhepäivähoitokodissa (Tammijärventie 316, Tammijärvi). Syksyllä 2023 esiopetuksen aloittaville esiopetuspäätökset tehdään kevään 2023 aikana.

Elokuussa 2023 esiopetuksen piiriin kuuluvat kaikki vuonna 2017 syntyneet lapset sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat vuonna 2018 syntyneet. Lisäksi esiopetus koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Perhe voi hakea lapselle esiopetuspaikkaa Luhangan koulun 0-luokalta. 

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi aamu- tai iltapäiviin esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, haetaan paikkaa esiopetushaun yhteydessä Luhangan ryhmäperhepäiväkodista. Uusien hakijoiden tulee toimittaa tulotiedot viimeistään 3.9.2023 varhaiskasvatusmaksun määrittämistä varten. 

Lisätiedot:

Tiina Koivuniemi 
Sivistysjohtaja 

Luhangan koulu 
Tammijärventie 316 
19910 TAMMIJÄRVI 

Puh. 040 347 9217