IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanvaltuuston kokous 19.1.2023

Aika: 19.1.2023 klo 17.00
Paikka: Vaaltuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 1-13

Asia § Otsikko
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 3 Tarkastuslautakunnan väliraportti
§ 4 Sidonnaisuusrekisteritietojen päivittäminen
§ 5 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen
§ 6 Eronpyyntö kunnan luottamustehtävistä – Pentti Haverinen
§ 7 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yrityssaneerausohjelman muuttaminen
§ 8 Kuntien välinen sopimus koskien Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos
§ 9 Eropyyntö luottamustehtävistä Markku Huuskola
§ 10 Tilapäisen valiokunnan asettaminen
§ 11 Virkanimikkeen muutos
§ 12 Talousarvioehdotus vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2024 ja 2025
§ 13 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.1.2023
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäville Luhangan kunnanvirastolle 23.1.2023 ja kunnan verkkosivuilla 23.1.2023 alkaen