IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 25.1.2023

Aika: 25.1.2023 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat 18-27

Asia § Otsikko
§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 20 Esityslistan hyväksyminen
§ 21 Teknisen johtajan rekrytointi
§ 22 Sopimus rakennusvalvonnan palveluiden ostamisesta
§ 23 Avustushakemus – Itä-Hämeen museoyhdistys ry – Vuoksenrantaseura ry
§ 24 Vesihuoltolaitosten organisaatioselvitys
§ 25 Valtuuston päätösten täytäntöönpano ja päätökset 19.1.2023
§ 26 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 27 Muut asiat

Ilmoitusmenettely                 
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 20.1.2023

Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 30.1.2023 alkaen