IlmoitustauluKuulutukset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokous 31.1.2023

Aika: 31.1.2023 klo 17.30, täytekakkukahvit klo 17.00
Paikka: Luhangan koulu, Tammijärventie 316, 19910 Tammijärvi
Käsiteltävät asiat § 1 – 14

Asia § Otsikko                                                                                                
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
§ 3 Esityslistan hyväksyminen                          
§ 4 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokousajankohta ja -tiheys toimintavuonna 2023
§ 5 Sivistystoimen hallintokunnan laskujen hyväksyjät toimintavuodelle 2023
§ 6 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v. 2023
§ 7 Luhangan koulun työ- ja loma-ajat lv. 2023-2024
§ 8 Sivistystoimen palkinto v. 2022
§ 9 Luhangan vuoden 2022 liikuntateko
§10 Luhangan kunnan ruokahuollon järjestäminen 2023
§ 11 Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin mallin (EVA) käyttöönotto Luhangan kunnassa
§ 12 Sivistystoimelle saapunut posti
§ 13 Muiden lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten tiedoksi antaminen sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle
§ 14 Muut asiat      

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on ilmoitettu kaikille lautakunnan jäsenille ja muille asianosaisille Luhangan kunnan kotisivuilla 23.1.2023 ja lähetetty kaikille 23.1.2023.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 7.2.2023  ja kunnan verkkosivuilla 7.2.2023  alkaen.