IlmoitustauluKuulutukset

Julkipanoilmoitus poikkeamista koskevasta päätöksestä

Luhangan kunnan tekninen- ja ympäristölautakunta on päätöksessään 12.1.2023 § 10 myöntänyt poikkeamisen yleiskaavan määräyksistä.

Poikkeaminen koskee Luhangan kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä Lännenranta 435-402-0004-0824. Hakemus koskee loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamista vakituiseksi asuinrakennukseksi.

Poikkeamisluvan tarve on, kun poiketaan yleiskaavan rakennuspaikan käyttötarkoituksesta.

Hakija: Stolt Petri ja Tiina

Päätöksen antopäivä on 26.1.2023

Poikkeamisasiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 27.1.2023-27.2.2023 Luhangan kunnantoimistolla toimiston aukioloaikana, Hakulintie 2.


Luhangassa 24.1.2023

Tämä ilmoitus on julkipantu Luhangan kunnan ilmoitustaululle 24.1.2023

Nina Ilmonen
Luhangan kunta