IlmoitustauluKuulutukset

Tarkastuslautakunnan kokous 2.2.2023

Aika: 2.2.2023 klo 17.00
Paikka: Kylätalo, Kotipellontie 1, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat § 10-18

Asia § Otsikko                                                                                                
10 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
11 § Pöytäkirjantarkastajien valinta                                                                
12 § Esityslistan hyväksyminen
13 § Tarkastuslautakuntien puheenjohtajien seminaari
14 § Väliaikaisen valiokunnan perustaminen
15 § Kuntaliiton palvelujen käyttö
16 § Arviointikertomuksen valmistelu
17 § Ilmoitusasiat
18 § Muut asiat                           

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 30.1.2023

Ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 3.2.2023 ja kunnan verkkosivuilla 3.2.2023