IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 22.5.2023

Aika: 22.5.2023 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 89-96

Asia § Otsikko
§ 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 90 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 91 Esityslistan hyväksyminen
§ 92 Ruokahuollon muutos
§ 93 TE-palveluiden siirto paikallistasolle vuoden 2025 alusta
§ 94 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
§ 95 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 96 Muut asiat

Ilmoitusmenettely                 
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 17.5.2023
Ilmoitustaulunhoitaja

Tuomo Kärnä


Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 29.5.2023 alkaen