AjankohtaistaUutinen

Luhangan kompostirekisteriä kerätään edelleen – Ilmoita biojätteen omatoimisesta käsittelystä mahdollisimman pian

Jätelaki on velvoittanut tämän vuoden alusta kunnan jätehuoltoviranomaisia ylläpitämään rekisteriä biojätteen omatoimisesta käsittelystä kiinteistöllä. Jätteen haltijalla on lainsäädännöllinen velvollisuus (jätelaki 41a §) antaa nämä tiedot kiinteistöllä tapahtuvasta pienimuotoisesta biojätteen käsittelystä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus velvoitetaan kaikilta asumiskäytössä olevien kiinteistöjen haltijoilta.  

Tätä kompostirekisteriä on Luhangassa kerätty marraskuusta lähtien sähköisellä lomakkeella, jolla tietojen ilmoittaminen ensisijaisesti tapahtuu. Tähän mennessä luhankalaisia kompostoreja on ilmoitettu vain kymmenesosa siitä, mitä pitäisi. Ilmoitathan omasi siis mahdollisimman pian.

Rekisteristä puuttuvista kompostoreista lähetetään myöhemmin kiinteistökohtainen kysely postitse. Postitse lähetettävät paperiset kyselyt ovat sähköistä lomaketta kalliimpia. Lähetyskulut katetaan jätemaksuilla, mikä voi vaikuttaa niiden suuruuteen korottavasti.


Mikäli sähköinen ilmoittaminen ei ole mahdollista, voi ilmoituksen tehdä myös tämän artikkelin lopusta tulostettavalla lomakkeella. Lomakkeita on saatavissa myös Luhangan kunnanvirastolta sekä kunnan kirjastoista.

Kunnan jätehuoltoviranomainen merkitsee ilmoitetut tiedot jätelain 143 §:ssä säädettyyn rekisteriin, niin kutsuttuun kompostirekisteriin.

Luhangassa biojätteiden kompostointi on velvoitettu tekemään kiinteistökohtaisesti. Kunnan kierrätyspisteillä ei kerätä biojätettä. Biojätteet tulee lajitella kaikilla kiinteistöillä, myös vapaa-ajan asunnoilla. Luhangan kunnan jätehuoltomääräykset löydät TÄÄLTÄ.

Lisää jätehuollosta Luhangassa voit lukea verkkosivuilta www.luhanka.fi/jatehuolto. Lajitteluohjeet eri jätelajeille löytyvät osoitteesta www.luhanka.fi/lajitteluohjeet.


Lisätietoja antaa

Marika Masalin-Weijo
Ympäristötarkastaja
Puh. 040 3479 209
marika.masalin-weijo@luhanka.fi


Ladattavat:

Kompostointi-ilmoituksen paperinen lomake

Kompostirekisterin tietosuojaseloste