AjankohtaistaUutinen

Ruoppauksesta ja niitosta ilmoittaminen uudistuu – jatkossa ilmoitus tehdään kokonaan sähköisesti

Ruoppauksista ja niitoista ilmoittamiseen on tullut muutoksia 15.5.2023 lähtien ja ilmoitus tehdään nykyään aluehallinnon asiointipalvelussa.

Uudella lomakkeella ruoppaus- ja niittoilmoitus tehdään täysin sähköisesti. Sähköisessä asiointipalvelussa voi lisätä myös kaikki tarvittavat liitteet. Myös ruoppausalan ja läjityspaikan voi merkitä suoraan kartalle. Samalla voi tarkastella mm. kartta-alustalla suojelualueita ja pohjavesialueita. Lomakkeen uudistamisella on pyritty helpottamaan ilmoitusmenettelyä ja kaikki tarvittavat tiedot on mahdollista ilmoittaa kerralla. Järjestelmä vaatii vahvan tunnistautumisen.

Kuntaan ilmoitus vireille tulleesta ilmoituksesta tulee tiedoksi suoraan järjestelmän kautta ja se menee sähköpostilla kunnan kirjaamoon. Arkistointivastuu ilmoituksista ja niihin annetuista vastauksista on ELY-keskuksella. Kommentit ilmoituksiin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toimittaa ELY-keskukseen ilmoituksen käsittelijöille, kuten tähänkin asti.

Tästä lähtien ilmoittajia kehotetaan käyttämään ruoppaus- ja niittoilmoitusten tekemiseen uutta asiointipalvelua. Vanhoja, tulostettuja paperilomakkeita ei enää jaeta eikä niiden sisältö täysin vastaa nykyistä lomaketta.

Asiointipalvelun osoite on https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut

Lisää aiheesta: Rantojen kunnostus (vesi.fi)

Lisätietoja ja neuvontaa voi kysyä myös Ympäristöasioiden asiakaspalvelusta puh. 0295 020 900.

Ruoppausilmoituksia Keski-Suomen ELY-keskuksessa käsittelevät Sini Valkonen ja Heikki Kurtti (sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)


Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 250
40101 Jyväskylä

Puh. 0295 024 500
www.ely-keskus.fi/keski-suomi