IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 6.11.2023

Aika: 6.11.2023 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 180-193

Asia § Otsikko
§ 180 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 181 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 182  Esityslistan hyväksyminen
§ 183 Työryhmän selvitys luottamushenkilön menettelystä
§ 184  Hallintosäännön päivittäminen
§ 185 Luhangan kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön 8.6.2017 kumoaminen
§ 186 Hankintaohjeen päivittäminen
§ 187 Oikaisuvaatimus – Kunnanhallituksen päätös § 159 / 2023 – Lainahakemus Luhangan vesihuolto Oy
§ 188 Eropyyntö luottamustehtävästä – Vuokko Kalmari-Haverinen
§ 189 Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin mallin (EVA) käyttöönotto
§ 190 Kenkiin laitettavien liukuesteiden hankinta yli 75-vuotiaille kuntalaisille
§ 191 Selitys Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen antamaan lausuntoon koskien kuntien valitusta Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuuston päätöksestä 13.6.2023 § 50
§ 192 Valtuuston päätösten täytäntöönpano ja päätökset 23.10.2023
§ 193 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 194 Muut asiat

Ilmoitusmenettely                 
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 2.11.2023

Ilmoitustaulunhoitaja

Tuomo Kärnä


Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika

Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 13.11.2023 alkaen