IlmoitustauluKuulutuksetRantaosayleiskaava

Kuulutus Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan hyväksymispäätöksestä

Kuulutus hyväksymispäätöksestä

Luhangan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 23.10.2023 § 41 hyväksynyt Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävissä Luhangan kunnan internet-sivuilla www.luhanka.fi/rantaosayleiskaava sekä kunnanviraston teknisessä toimistossa Hakulintie 2, 19950 Luhanka 13.11.-12.12.2023 klo 9-11 ja 12-15.

Hyväksymispäätös (pöytäkirjanote) on saatavissa Luhangan kunnanvirastosta. Muutosta hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Yksityiskohtainen valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


Luhanka 6.11.2023

Luhangan kunnanvaltuusto