AjankohtaistaRantaosayleiskaavaUutinen

Kunnanvaltuusto hyväksyi Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan

Luhangan kunnanvaltuusto hyväksyi Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan kokouksessaan 23.10.2023.

Kaava laitettiin vireille keväällä 2019. Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan tavoitteena oli päivittää edellisen Tammiselkä-Pilkanselkä-Avoselkä-Ahvenusselkä-Kotkatselkä -rantaosayleiskaava. Yleiskaavalla ohjataan rantavyöhykkeen maankäyttöä ja siinä osoitetaan ympärivuotiseen asutukseen, loma-asutukseen, maa- ja metsätalouteen, virkistykseen, kulttuuri- ja luonnonympäristöön liittyvät aluevaraukset määräyksineen ja suosituksineen.

Lokakuussa 2020 kaavan valmistelija esitteli Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan kaavaluonnoksen kunnanhallitukselle, minkä jälkeen valmisteluaineisto oli yleisesti nähtävillä. Heinäkuussa 2021 kunnanhallituksen kokouksessa esiteltiin palautteiden pohjalta laadittu rantaosayleiskaavaehdotus, joka asetettiin julkisesti nähtäville. Alueen maanomistajilla sekä niillä, joiden oloihin ja toimintaan kaavalla saattaa olla vaikutusta, oli prosessin aikana mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja esittää siitä mielipiteensä.

Kaavaehdotuksen jälkeen tehtiin vielä Natura-arvio ja rakennetun kulttuuriympäristön arvotus. Kaavoittaja esitteli kaavoitusprosessin ja valmiin kaavaehdotuksen kunnanvaltuuston kokouksessa lokakuussa 2023. Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen.


Hyväksytyn Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan kaava-asiakirjat ovat nähtävissä tämän artikkelin lopussa, Luhangan kunnan verkkosivuilla www.luhanka.fi/rantaosayleiskaava sekä kunnanviraston teknisessä toimistossa (Hakulintie 2, Luhanka) 13.11.-12.12.2023 välisen ajan. Tekninen toimisto on avoinna arkisin klo 9-11 ja 12-15.

Hyväksymispäätös (pöytäkirjanote) on saatavissa Luhangan kunnanvirastosta. Muutosta hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Yksityiskohtainen valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Kunnanvaltuuston kokousten pöytäkirjat on luettavissa kunnan verkkosivuilla www.luhanka.fi/esityslistat-ja-poytakirjat


Kaava-asiakirjat: