IlmoitustauluKuulutukset

Keskusvaalilautakunnan kokous 20.11.2023

Aika: Maanantaina 20.11.2023 klo 12.00, kahvit klo 11.30
Paikka: Kunnanvirasto, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat § 29 – 33

Asia § Otsikko                                                                                                

29 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
30 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
31 § Esityslistan hyväksyminen                          
32 § Kuulutus äänestyspaikoista ja -ajoista
33 § Muut asiat     

Ilmoitusmenettely               
Tämä kokouskutsu on lähetetty kaikille lautakunnan jäsenille postitettu keskiviikkona 1.11.2023  ja ilmoitettu Luhangan kunnan kotisivuilla torstaina 2.11.2023.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 22.11.2023 ja kunnan verkkosivuilla 22.11.2023 alkaen.