IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 6.2.2023

Aika: 6.2.2023 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 28-35

Asia § Otsikko
§ 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 29 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 30 Esityslistan hyväksyminen
§ 31 Teknisen johtajan valinta
§ 32 Luhangan vesihuolto Oy:n hallitusvalinnat
§ 33 Palvelukeskus Tuuliharjun vaalitoimikunnan asettaminen
§ 34 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 35 Muut asiat

Ilmoitusmenettely                 
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 1.2.2023

Ilmoitustaulunhoitaja

Tuomo Kärnä
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 13.2.2023 alkaen