IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanvaltuuston kokous 1.11.2022

Aika: 1.11.2022 klo 17.00
Paikka: Kylätalo, Kotipellontie 1, Luhanka
Käsiteltävät asiat: 29-36
Asia § Otsikko
§ 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                 
§ 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 31 Kunnanvaltuuston palauttamat asiat, tarkastuslautakunnan täydennysvaali
§ 32 Tilapäisen valiokunnan asettaminen
§ 33 Kuntien ja Hyvinvointialueen yhteistyön puitesopimus
§ 34 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2023
§ 35 Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2023
§ 36 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 24.10.2022
Ilmoitustaulunhoitaja

Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäville Luhangan kunnanvirastolle 4.11.2022 ja kunnan verkkosivuilla 4.11.2022 alkaen