IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 17.10.2022

Aika: 17.10.2022 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 159 – 174
Asia § Otsikko                                                                                                

§ 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 160 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 161 Esityslistan hyväksyminen
§ 162 Tilapäisen valiokunnan asettaminen
§ 163 Osayleiskaavan käynnistäminen tuulivoimapuistoa varten
§ 164 Luhangan kunnan kuntapaikat oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille ja/tai kotikunnan saaneille tilapäistä suojelua saaville vuonna
§ 165 Kuntien ja Hyvinvointialueen yhteistyön puitesopimus
§ 166 Työsuojelun toimintaohjelma kaudelle 2022-2025
§ 167 Luhangan kunnan lausunto Keski-Suomen liiton talousarvioon 2023
§ 168 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2023
§ 169 Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2023
§ 170 Arkiston poistoluettelo
§ 171 Kiinteistökauppakirja Hepolehto 32
§ 172 Kunnanjohtajan opintomatka
§ 173 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 174 Muut asiat

Ilmoitusmenettely: Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 13.10.2022
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 24.10.2022 alkaen