IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanvaltuuston kokous 17.4.2023

Aika: 17.4.2023 klo 18.00
Paikka: Kylätalo, Kotipellontie 1, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 21-24                                    

Asia § Otsikko
§ 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 22 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 23 Tilapäisen valiokunnan esitys valtuustolle
§ 24 Muut asiat      

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 11.4.2023
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäville Luhangan kunnanvirastolle 24.4.2023 ja kunnan verkkosivuilla 24.4.2023 alkaen