IlmoitustauluKuulutukset

Teknisen ja ympäristölautakunnan kokous 13.4.2023

Aika                                     13.4.2023 klo. 17.00-

Paikka                                 Kuntala, Hakulintie 2

Käsiteltävät asiat

§                    Otsikko                                                                                                                      

27                  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                                        

28                  Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen                                                                              

29                  Esityslistan hyväksyminen                                                                                             

30                  Jätehuoltomaksujen maksuunpanoluettelo vuodelle
2023                                                                

31                  Teknisen ja ympäristölautakunnan toteuma vuodelta 2022                                               

32                  Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö KESELY/2831/2022                                

33                   Ilmoitusasiat                                                                                                                  

34                  Muut asiat                                                                                                                                                     

Ilmoitusmenettely             Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle

                                            5.4.2023

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

                                            Paikka ja aika

                                            Luhangan tekninen toimisto 20.4.2023 ja kunnan verkkosivuilla.