IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 17.4.2023

Aika: 17.4.2023 klo 17.00
Paikka Kylätalo, Kotipellontie 1, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat 65-73

Asia § Otsikko
§ 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     
§ 66 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 67 Esityslistan hyväksyminen
§ 68 Tilinpäätös varainhoitovuodelta 2022
§ 69 Suur-Savon Sähkön hallintoneuvoston jäsenen esitys
§ 70 Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry:n kevätkokousedustaja ja evästys kevätkokoukseen
§ 71 Omaishoitajien tukeminen
§ 72 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 73 Muut asiat

Ilmoitusmenettely                 
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.4.2023

Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä


Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 24.4.2023 alkaen