IlmoitustauluKuulutukset

Kuulutus maa-aineslain 4 §:n mukaisesta päätöksestä

Luhangan kunnan rakennuslautakunta on myöntänyt kokouksessaan 28.1.2021 § 9 Juha ja Saara Järviselle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan mullan, hiekan ja soran ottoon Luhangan kunnan Luhangan kylässä sijaitseville tiloilla Syrjäkangas RN:o 4:141 ja Peltola RN:o 4:139. Tilalle Ala-Syrjäkangas RN:o 4:206 lupa myönnetään edellyttäen, että sille on kirjallinen kiinteistönomistajan lupa, joka on voimassa koko myönnetyn ottoajan.


Nähtävilläpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 4.2.-15.3.2021 välisen ajan Luhangan kunnan internet-sivustolla osoitteessa www.luhanka.fi -> Kunta -> Ilmoitustaulu. Päätös on nähtävillä Luhangan kunnan internet-sivustolla osoitteessa www.luhanka.fi -> Kunta -> Päätöksenteko -> Esityslistat ja Pöytäkirjat -> Rakennuslautakunta 28.01.2021.


Tiedoksisaanti ja muutoksenhaku

Tämä kuulutus on julkaistu Luhangan kunnan internet-sivustolla ja ilmoitustaululla 4.2.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Tähän päätöksen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 15.3.2021.


Lisätietoja
Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209, marika.masalin-weijo@luhanka.fi