Ajankohtaista

Luhangassa Keski-Suomen pienimmät ilmastopäästöt asukasta kohden

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on laskenut ilmastopäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille vuosille 2005-2017. Ensimmäistä kertaa päästöt on laskettu kaikille kunnille yhdenmukaisella, uudella laskentamenetelmällä ja jatkossa tulokset päivitetään vuosittain. Päästölaskennan mukaan Suomen kunnissa eniten päästöjä aiheutuu tieliikenteestä (25 %), maataloudesta (17 %), kaukolämmöstä (17 %) ja sähkönkulutuksesta (lämmitys- ja kulutussähkö yhteensä 13 %).

Luhangan päästöt asukasta kohden vuonna 2017 ovat olleet 4 tCO2e. Tällä luvulla Luhanka on Keski-Suomen vähäpäästöisin ja sijoittuu koko Suomessa jaetulle viidennelle sijalle pienipäästöisimpien kuntien joukossa. Vuosina 2005-2017 Luhangan kokonaispäästöt ovat laskeneet huikeat 72 % ja päästöt per asukas 66 %. Hienot luvut johtuvat suurimmalta osin Latamäen tuulivoimaloista, jotka otettiin käyttöön vuonna 2014. Tuulivoiman tuotannolle on laskettu päästöhyvityksiä ja mikäli sitä kunnasta löytyy, voidaan sen ajatella kompensoivan kunnan päästöjä.

(Lähde: Suomen ympäristökeskus, Hinku-laskenta 2020)

Kuvassa Latamäen tuulivoimapuisto