Ajankohtaista

Mediatiedote: Luhangan kunnan vuotta 2020 kuvaa vakaus

Julkaistu 23.12.2019

Luhangan kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 23.12. vuoden 2020 talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Ensi vuoden toiminnalliset selvitykset palveluverkkoon kohdistuvat lasten päivähoidon järjestämiseen, palvelukeskus Tuuliharjun muuttamiseksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi ja kirkonkylän kirjaston muuttaminen kylätalon yhteyteen.

Vuoden 2020 talousarvion vuosikate on + 64.000 euroa ja tulos -70.000 euroa. Vuoden aikana kunnan tavoite on päästä minimissään nollatulokseen. Investoinnit vuoden aikana ovat alustavasti 185.000 euroa. Investoinneissa korostuu rakennuskannan ylläpito ja laiteuudistukset. Luhanka ei ota velkaa vuonna 2020 käyttötalouteen eikä investointeihin. Suunnitellut investoinnit rahoitetaan kassavaroin ja tulorahoituksella.

Väestön muutoksessa huomattavaa on että, Luhanka kuuluu edelleen 2010-luvun nettomuuttovoittajiin ja kunta on edelleen valmiina rakentamaan uutta asuinalueinfraa tonttimyynnin edetessä. Saadun palautteen mukaan aito yhteisöllisyys, maltillinen verotus sekä kunnan sijainti ovat syitä Luhankaan muuttamiselle.

Lisätietoja:

Tuomo Kärnä
Kunnanjohtaja
040 551 0134
tuomo.karna@luhanka.fi

Pertti Seimola
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
0400 311 893