AjankohtaistaKiinteistöveroselvitys

Rakennuskannan selvitystyö -projekti päättynyt

Kiinteistöveroselvityksen hankkeessa Luhangan kunnan rakennuskantaa on tarkastettu kiinteistöveron oikeellisuuden näkökulmasta. Siinä on vertailtu rakennus- ja huoneistorekisterin ja verottajan kiinteistöveroluettelon ajankohtaisia tietoja. Tarkastelun kohteena ovat ne rakennus- ja huoneistorekisterin tiedot, jotka puuttuvat verottajan kiinteistöveroluettelosta tai joita ei ole päivitetty ajantasaisiksi ja jotka ovat sellaisenaan ilmoitettavissa Verohallinnon kiinteistöverotietoihin.

Näiden lisäksi on kerätty rakennusten ajankohtaisia tietoja kiinteistöjen ja rakennusten omistajilta ja haltijoilta, ja tehty epäselviä tietoja sisältäville kiinteistöille rakennusten mittauskäyntejä ja katselmuksia.

Hankkeen laskettu lisäys kiinteistöverokertymään vuosittain on 52.260 euroa.

Tyypin muutos

Jos rakennus- ja huoneistorekisterissä oleva rakennus on merkitty tyypiltään saunaksi tai vapaa-ajan asunnoksi, ja verotuksessa tyyppimerkintänä on talousrakennus, riittää rakennuksen yksilöivän tiedot ilmoittaminen verottajan tietokantaan. Saunan keskimääräinen kiinteistövero / m2 on 2,44 € / m2 ja talousrakennuksen 0,78 € / m2. Näiden kahden tyypin ero verotuksessa on 1,66 € / m2.

Vertailussa huomioitiin omistajien ilmoitus ja mittauskäyntien huomiot, sekä rakennuksen kokonaispinta-ala. Eli jos saunaksi merkitty rakennus on rakennus- ja huoneistorekisterissä esim. yli 40 m2, ei rakennuksen tyyppiä verotukseen muutettu. Vain pienehköt saunarakennukset huomioitiin. Näitä tyyppimuutettuja rakennuksia oli 223 kpl, ja niistä kertyi verotuottoa 6 930 € lisää / vuosi.

Olemassa olevan rakennuksen tietojen tarkennus

Rakennus- ja huoneistorekisterissä jo olevien rakennusten tiedoissa saattaa olla puutteita. Esim. vanhan (rakennettu 1970-luvulla tai aiemmin) pinta-ala ei ole ajan tasalla. Rakennuksen alkuperäinen pinta-ala on laskettu vanhan tavan mukaan, tai rakennukseen on tehty laajennus jossain vaiheessa. Nämä muutokset ja laajennukset eivät ole vaatineet lupaa, ja siten ne eivät ole päivittyneet rekistereihin.

Näitä muutoksia on 401 rakennuksessa, ja niistä tuleva kiinteistöveron nousu on 13 356 € lisää / vuosi. Hankkeen tietojen keruussa ja mittauksissa löytyi korjattavaa pinta-alaa 175 rakennuksen tiedoista. Näistä tuleva kiinteistöveron tuotto on 9 377 €. Laskelmaan ei ole lisätty kaikkia verottajalle ilmoitettuja rakennuksia, sillä osalla verotieto ei ole tarkka. Rakennus voi siis olla veroissa, mutta sen verotuksen tietoa ei voi tarkasti kohdistaa ko. rakennukseen.

Nyt myös niiden PRT:t ilmoitetaan verottajalle varmuuden vuoksi. Samoin usean muun rakennukset tiedot ilmoitetaan verottajalle, vaikka ne puuttuvat laskelmista.
Verottajalle ilmoitetaan rakennusten tietoja myös uusista rakennuksista ja nuo tiedot puuttuvat näistä laskelmista. Uusien rakennusten tietojen pitäisi mennä verotukseen rakennusluvan kautta, mutta varmuuden vuoksi hankkeessa ilmoitetaan myös verottajan luettelosta vielä puuttuvat uudet tiedot.

Rakennus- ja huoneistorekisteriin lisätty rakennus

Hankkeessa paikallistettuja, mutta rakennus- ja huoneistorekisteristä puuttuvia rakennuksia oli 1 020 kpl. Nämä ovat niitä rakennuksia, jotka eivät rakennusaikanaan ole vaatineet lupaa. Toisaalta jos lupaa vaativa rakennus lisätään rakennus- ja huoneistorekisteriin, se ei muutu mitenkään luvalliseksi, sen olemassaolo vain todennetaan. Myös näitä lisättyjä rakennuksia voidaan luvittaa myöhemmin.
Näille rakennuksille laskettiin verotuotto keskimääräisen, vastaavan rakennustyypin veron mukaan. Laskentatapa on viitteellinen, sillä rakennuksen veroon vaikuttavat rakennustapa ja lisävarusteet, kuten sähkö ym. liittymät. Näitä tietoja ei ole huomioitu laskennassa.
Koska lisättyihin rakennuksiin on rakennusvuodeksi merkitty vähintään 8 vuotta vuoden 2019 aiempi vuosiluku, ovat ko. rakennukset jo saavuttaneet jäännösarvonsa verotuksessa. Näiden rakennusten verotuotto ei siis pienene, ellei rakennusta ilmoiteta purettavaksi.
Lisättävistä rakennuksista tullut verotuotto on 22 597 € / vuosi.

Projektin loppuraportti on luettavissa kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.