Ajankohtaista

Mediatiedote: Luhangan kunta yhdistämässä ryhmäperhepäivähoitopaikat ja myymässä asunto-osakkeen.

Julkaistu 3.6.2020

Luhangan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 2.6. esittää kunnanvaltuustolle varhaiskasvatuksen laadun parantamisen selvityksen lopputuloksena, että

  1. Luhangan ryhmäperhepäivähoitopaikat yhdistyvät Luhangan koulun yhteyteen entisiin esikoulun ja asunnon yhteisiin tiloihin.
  2. Yhdistyminen tapahtuu Tammijärven hoitopaikan osalta heti tilojen valmistuttua ja Kirkonkylän osalta siinä vaiheessa, kun lasten määrä hoidossa on vähemmän kuin kuusi lasta.

Kunnanhallitus päätti tukea Luhangan kotiseutuyhdistys ry:n Mäkitupalaismuseon toimintaa 1.500 euron avustuksella. Monetra Keski-Suomi Oy:n neuvottelukunnan jäseneksi nimettiin kunnanjohtaja Tuomo Kärnä ja Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry:n vuosikokousedustajaksi Pertti Seimola.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamisen Jyväskylän kaupungin esittämän luonnoksen tavalla, jossa esimerkiksi jäsenkuntien osuudet peruspääomasta jaettaisiin asukasluvun mukaisesti. Varsinainen perussopimuksen muutos tulee käsittelyyn syksyllä.

Luhangan kunnanhallitus päätti, ettei sosiaalityöntekijän virkaa perusteta tässä vaiheessa kuntaan. Sosiaalityö pyritään ostamaan muilta Keski-Suomen kunnilta. Sosiaalityöntekijän virkaa ei ole syytä muutoinkaan perustaa ennen kuin mahdolliset lähiajan eläköitymiset on perusturvan osalta selvitetty. Yksi vaihtoehto on myös perustaa toinen perusturvajohtajan virka, mikäli asiat eivät muutoin etene suotuisasti.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle myös, että kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen myymään As Oy Luhangan Luhangansato asunto-osakkeen huoneiston 2 osalta ja kohteen markkinahinnaksi asetetaan 26’000 euroa.

Lisätietoja:

Tuomo Kärnä
Kunnanjohtaja
040 551 0134
tuomo.karna@luhanka.fi

Martti Viinikainen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
040 832 1650