IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanvaltuuston kokous 11.6.2020

Aika 11.6.2020 klo 18.00
Paikka Luhangan kylätalo, Kotipellontie 1, Luhanka
Käsiteltävät asiat 6 – 14

Asia § Otsikko
6 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
7 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
8 § Tilinpäätös varainhoitovuodelta 2019
9  § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019
10 § Kuntatodistusohjelman perustaminen
11 § Varhaiskasvatuksen laadun parantaminen
12 § Asunto osakkeen Luhangan Luhangansato huoneiston numero 2 myyntiin saattaminen
13 § Kunnanjohtajan tiedotusasiat
14 § Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 5.6.2020

Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäville Luhangan kunnanvirastolle 15.6.2020 ja kunnan verkkosivuilla 15.6.2020 alkaen