AjankohtaistaIlmoitustauluKuulutukset

Perusturvajohtajan virka Luhangan kunnassa

Luhangan kunta hakee perusturvajohtajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Perusturvajohtaja vastaa toimialansa kokonaisjohtamisesta, sen palvelujen strategisesta suunnittelusta sekä kunnanvaltuuston sosiaali- ja terveystoimen palvelutoiminnalle asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Toimialajohtaja toimii toimialansa esittelijänä ja osallistuu kunnanjohtoryhmän jäsenenä koko kunnan johtamiseen.
Sosiaali- ja terveystoimiala koostuu perhe- ja sosiaalipalveluista, terveys- ja vanhusten palveluista sekä työllisyys- ja hyvinvointipalveluista.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen tehtävänä on vastata lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveyden ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämisestä sekä lapsiperheiden, aikuisten ja vammaisten henkilöiden sosiaalipalveluista.

Terveyspalvelujen tehtävänä on vastata asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehityksestä.

Vanhusten palvelujen tehtävänä on vastata kotihoito-, sairaala- ja pitkäaikaishoitopalveluista sekä keskitetystä palveluohjauksesta ja iäkkäiden ennaltaehkäisevistä toiminnoista osaltaan. 

Päihde- ja mielenterveyspalvelut, työllisyydenhoito, hyvinvointikertomuksen koordinointi ja myös mahdollisesti koulukuraattorin tehtävät kuuluvat työnkuvaan.

Haettava tehtävä on virkasuhteinen. Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus. Virassa on 6 kk koeaika.

Kelpoisuusvaatimukset: Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 817/2015 § 3 ja § 10 mukainen pätevyys, ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon, riittävä toimialan tuntemus ja johtamistehtävissä hankittu hyvä kokemus. Yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi edellytämme sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaista sosiaalityöntekijän pätevyyttä. Virkaan valitun on myös esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote.

Edellytämme hakijoilta strategista ja tavoitehakuista ajattelua, sekä toimialan laajaa tuntemusta julkiselta sektorilta. Menestyminen perusturvajohtajan tehtävässä tällä työnkuvalla edellyttää näyttöjä tuloksellisesta johtamistyöstä, kokemusta tuottavuuden ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisestä sekä aktiivista työotetta ja kykyä hallita laajaa työnkuvaa.

Arvostamme hyviä taitoja palveluprosessien, muutosten ja ihmisten johtamisessa. Myös verkostojen johtamisen osaamisesta ja kumppanuuksien hallinnasta on hyötyä haasteellisessa toimintaympäristössämme. Työnkuva on laaja ja vaatii hyvää kokonaisvaltaista asioiden hallintaa.

Hakuaika päättyy 8.1.2020 klo 15.00. Hakemukset palkkatoivomuksineen ja ansioluetteloineen tulee osoittaa Luhangan kunnanhallitukselle ja lähettää osoitteella Hakulintie 2, 19950 Luhanka tai sähköpostilla luhanka@luhanka.fi

Lisätietoja:
Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä, tuomo.karna@luhanka.fi puh. 040 551 0134
Soittoaika: 28.-29.12. klo 11-12 sekä 4.-5.1. klo 11-12