IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 11.1.2021

Aika: 11.1.2021 klo 17.00
Paikka: Luhangan kunnanvirasto, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat 1 -12

Asia § Otsikko
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
3 § Esityslistan hyväksyminen
4 § Talousarvioehdotus vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2022 ja 2023
5 § Perusturvajohtajan viran haku
6 § Jyväskylän kesäyliopiston hallituksen varajäsenen nimeäminen
7 § Jäsenen nimeäminen Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmään vuosille 2021-2023
8 § Keski-Suomen Pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2021-2024
9 § Lähihoitajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi
10 § Kunnanhallitukselle saapunut posti
11 § Kunnanjohtajan tiedotusasiat
12 § Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 8.1.2021
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 18.1.2021 ja kunnan verkkosivuilla 18.11.2021 alkaen