IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanvaltuuston kokous 20.1.2021

Aika: 20.1.2021 klo 17.00
Paikka: Luhangan kylätalo, Kotipellontie 1, Luhanka
(Hybridi/sähköinen kokous – osa valtuutetuista on eri sijainnissa)
Käsiteltävät asiat: 1 – 5

Asia §
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3 § Talousarvioehdotus vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2022 ja
2023
4 § Kunnanjohtajan tiedotusasiat
5 § Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 13.1.2021
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Paikka ja aika
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäville Luhangan kunnanvirastolle
25.1.2021 ja kunnan verkkosivuilla 25.1.2021 alkaen