Ajankohtaista

Visit Finlandin kyselyssä kerätään asukkaiden mielipiteitä matkailun kestävyydestä

Mitä mieltä paikalliset ovat matkailun vaikutuksista asuinpaikkaansa? Muun muassa tähän Visit Finland etsii vastausta paikallisille asukkaille suunnatussa kyselyssään kesällä 2022. Nyt toivotaankin siis myös luhankalaisten mielipiteitä matkailusta Luhangassa. Kysely toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa osana kansallisten kestävän matkailun indikaattorien tiedonkeruuta, Sustainable Travel Finland -ohjelman puitteissa.

Kysymykset ovat pääasiassa mielipideväittämiä, mutta oman paikkakuntansa matkailun kehittämisestä voi antaa myös avointa palautetta kyselyn loppupuolella.

Kyselyn toteuttaa Visit Finland. Kyselyssä kerättyä tietoa hyödynnetään kansallisessa kestävän matkailun mittaamisessa ja raportoinnissa. Mittaamalla kestävää matkailua saadaan lisää tietoa matkailun vaikutuksista päätöksenteon tueksi. Vertailukelpoisen tiedon avulla seurataan matkailukohteiden kehittymistä. Kerättyä dataa raportoidaan sekä kansallisen tason julkisessa raportissa että kullekin matkailukohteelle saatavilla olevassa omassa raportissa.


Lisätietoa kyselystä ja linkin asukaskyselyyn löydät myös TÄÄLTÄ.

Lisätietoa kestävän matkailun mittaamisesta löydät Visit Finlandin verkkosivuilta