IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanvaltuuston kokous 29.6.2021

Aika                                     29.6.2022 klo 17.00
Paikka                                 Valtuustosali, Hakulintie 2, Luhanka

Käsiteltävät asiat                 6-17                             

Asia §            Sivu               Otsikko                                                                                                

18                  35                  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
19                  36                  Pöytäkirjan tarkastajien valinta
20                  37-39              Tilinpäätös varainhoitovuodelta 2021
21                  40                  Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021
22                  41-43              Eropyyntö luottamustehtävästä – Tuula Väänänen
23                  44-46              Eropyyntö luottamustehtävästä – Eino Polvela
24                  47                  Muut asiat

Ilmoitusmenettely                Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.6.2022

Ilmoitustaulunhoitaja

Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

                                            Paikka ja aika

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäville Luhangan kunnanvirastolle 4.7.2022 ja kunnan verkkosivuilla 4.7.2022 alkaen