IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 4.7.2022

Aika                                     4.7.2022 klo 17.00

Paikka                                 Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka

Käsiteltävät asiat                 108-

Asia §  Otsikko                                                                                                
108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
109 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
110  Esityslistan hyväksyminen
111  Valtuuston päätösten täytäntöönpano ja päätökset 29.6.2021
112 Rahoitusleasingin puitesopimus / Kuntarahoitus
113 Luhangan Vesihuolto Oy:n yhtiökokous
114 Luhangan kunnan aluejätepisteissä kerättävien ja kunnan kiinteistöissä syntyvien sekajätteiden vastaanotto ja loppukäsittely 
115 Hepoluhdan venepaikat
116 Tiedonhallintalautakunnan selvityspyyntö tiedonhallintalain 28 §:ssä säädetystä asiakirjajulkisuuskuvauksesta 
117 Selvitys Luhangan vesihuolto Oy:n tilanteesta
118  Luhangan kunnan selvityksen päivitys siirtyvästä henkilöstöstä Keski-Suomen  hyvinvointialueelle  
119  Luhangan kunnan laskutus- ja perintäohjeen päivitys 
120 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 
121 Ennaltaehkäisevä päihde- ja mielenterveystyön toimintaohjelma 2021–2025 
122 Kunnanvaltuuston palauttamat asiat, tarkastuslautakunnan täydennysvaali
123  Kunnanhallitukselle saapunut posti
124  Muut asiat