IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 1.2.2021

Aika: 1.2.2021 klo 15.30
Paikka: Luhangan kunnanvirasto, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 23-29
Asia § Otsikko                                                                                                

§ 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
§ 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
§ 25 Esityslistan hyväksyminen
§ 26 Perusturvajohtajan rekrytointitilanne
§ 27 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 28 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
§ 29 Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 28.1.2021
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 8.2.2021 ja kunnan verkkosivuilla 8.2.2021 alkaen