IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 13.4.2022

Aika: 13.4.2022 klo 17.30
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 45-55
Asia § Otsikko
§ 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 46 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 47 Esityslistan hyväksyminen
§ 48 Tilinpäätös varainhoitovuodelta 2021
§ 49 Työterveys Laine Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen
§ 50 Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsenen valitseminen
§ 51 Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajan valitseminen
§ 52 Lisäaikapyyntö selvitykselle – Luhangan vesihuolto Oy
§ 53 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 54 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
§ 55 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 11.4.2022
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 22.4.2022 alkaen