IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 21.12.2020

Aika: 21.12.2020 klo 17.00
Paikka: Luhangan kunnanvirasto, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 154-162

Asia § Otsikko                                                                                                
154 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
155 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
156 Esityslistan hyväksyminen
157 Valtuuston päätösten täytäntöönpano ja päätökset kokouksista 18.11. ja 11.12.2020
158 Vastaus selvityspyyntöön Susanna Lamminpää – LSSAVI/13778/2020
159 Talousarvioehdotus vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2022 ja 2023
160 Kunnanhallitukselle saapunut posti
161 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
162 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 17.12.2020
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 23.12.2020 ja kunnan verkkosivuilla 23.12.2020 alkaen