IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 19.4.2021

Aika: 19.4.2021 klo 17.00
Paikka: Luhangan kunnanvirasto, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat 59-70
Asia § Otsikko                                                                                                

§ 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 60 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 61 Esityslistan hyväksyminen
§ 62 Nuorten kesätyöpaikat
§ 63 Kunnan edustajat kutsuntoihin vuonna 2021
§ 64 Avustushakemus – Jämsän järvipelastajat ry
§ 65 Palvelukeskus Tuuliharjun palveluasumisen aloittaminen
6 §6 Sosiaalityön järjestäminen
§ 67 Lisäselvityspyyntö / Asianomaisen kuuleminen
§ 68 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 69 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
§ 70 Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 15.4.2021
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 26.4.2021 ja kunnan verkkosivuilla 26.4.2021 alkaen