IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 21.9.2020

Aika 21.9.2020 klo 17.00
Paikka Valtuustosali, Hakulintie 2
Käsiteltävät asiat 101 – 109

Asia § Otsikko
101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
102 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
103 Esityslistan hyväksyminen
104 Vanhainkodin muuttaminen tehostetuksi palveluasumisen yksiköksi
105 Asunto osakkeen Luhangan Luhangansato huoneiston numero 2 myynti
106 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yrityssaneerausohjelma, väitteet ja lausumat
107 Kunnanhallitukselle saapunut posti
108 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
109 Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 17.9.2020

Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 28.9.2020 ja kunnan verkkosivuilla 28.9.2020 alkaen