IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 24.6.2021

Aika: 24.6.2021 klo 14.00
Paikka: Luhangan kunnanvirasto, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat 123 – 134
Asia § Otsikko
123 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
124 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
125 § Esityslistan hyväksyminen
126 § Hallintosäännön päivitys
127 § Sosiaalityön järjestäminen
128 § Virkanimikkeen muutos
129 § Kirjaston myynti
130 § Sopimus väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenistä ja toimielimen asettamisesta
131 § Lisätalousarvio 2021
132 § Kunnanhallitukselle saapunut posti
133 § Kunnanjohtajan tiedotusasiat
134 § Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 21.6.2021
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 25.6.2021 ja kunnan verkkosivuilla 25.6.2021 alkaen