IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 25.1.2021

Aika: 25.1.2021 klo 17.00
Paikka: Luhangan kunnanvirasto, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 13-22
Asia § Otsikko                                                                                                

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 14 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 15 Esityslistan hyväksyminen
§ 16 Valtuuston päätösten täytäntöönpano ja päätökset 20.1.2021
§ 17 Kuntavaalien 2021 äänestyspaikat
§ 18 Ennakkoäänestyspaikkoina olevien sosiaalihuollon toimintayksiköiden määrääminen
§ 19 Perusturvajohtajan virkavaali
§ 20 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 21 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
§ 22 Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 21.1.2021
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 1.2.2021 ja kunnan verkkosivuilla 1.2.2021 alkaen