IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 25.9.2023

Aika: 25.9.2023 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 148-155

Asia § Otsikko
§ 148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 149 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 150 Esityslistan hyväksyminen
§ 151 Tarjoukset leimikoista
§ 152 Vastaus hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön 1047/2023
§ 153 Lainahakemus Luhangan vesihuolto Oy
§ 154 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 155 Muut asiat

Ilmoitusmenettely                 
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 21.9.2023

Ilmoitustaulunhoitaja

Tuomo Kärnä


Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika

Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 2.10.2023 alkaen