IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanhallituksen kokous 7.2.2022

Aika: 7.2.2022 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat: 16-23

Asia § Otsikko
§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                 
§ 17 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
§ 18 Esityslistan hyväksyminen
§ 19 Esitys Suur-Päijänteen rantaosayleiskaavan muuttamisesta
§ 20 Puun myynti metsätilalta Kesäime
§ 21 Kunnanhallitukselle saapunut posti
§ 22 Kunnanjohtajan tiedotusasiat
§ 23 Muut asiat

Ilmoitusmenettely:
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 3.2.2022
Ilmoitustaulunhoitaja

Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 14.2.2022 alkaen