IlmoitustauluKuulutukset

Kunnanvaltuuston kokous 23.10.2023

Aika: 23.10.2023 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat 38-45

Asia § Otsikko
§ 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 39 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 40 Keski-Suomen työllisyysalueiden valmistelu
§ 41 Pien-Päijänteen rantaosayleiskaava
§ 42 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2024
§ 43 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2024
§ 44 Kuntatodistusohjelman perustaminen
§ 45 Muut asiat      

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 17.10.2023
Ilmoitustaulunhoitaja

Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Paikka ja aika
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäville Luhangan kunnanvirastolle 30.10.2023 ja kunnan verkkosivuilla 30.10.2023 alkaen