IlmoitustauluKuulutukset

Kuulutus vireillä olevan maa-aineslupahakemuksen johdosta

Luhangan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on jätetty maa-aineslain 4 §:n tarkoittama lupahakemus soran ja hiekan ottamiseksi Luhangan kunnan Luhangan kylässä sijaitsevilla kiinteistöillä Syrjäkangas 435-402-4-141, Peltola 435-402-4-139 ja Ala-Syrjäkangas 435-402-4-206. Lupaa haetaan muutoksenhausta huolimatta.

Hakijana on Juha ja Saara Järvinen, haettu kokonaisottomäärä on n. 61 000 m3 ja vuotuinen otto 6100 m3. Kaivualueen pinta-ala on 1,87 ha ja haettu ottamisaika 10 vuotta.

Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 29.10.2020 mennessä rakennuslautakunnalle osoitteeseen Luhangan kunta, Rakennuslautakunta, Hakulintie 2, 19950 Luhanka tai sähköpostitse osoitteeseen luhanka@luhanka.fi.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Luhangan kunnan internetsivuilla 22.9.-29.10.2020 kuulutuksen liitteenä. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta. Tämä kuulutus on julkaistu kunnan verkkosivuilla 22.9.2020.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.

Luhangassa 22.9.2020

Rakennuslautakunta