IlmoitustauluKuulutukset

Lupalautakunta 7.4.2022

Aika 7.4.2022 klo. 16.00
Paikka Kuntala, Hakulintie 2

Käsiteltävät asiat
§ Otsikko
12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
13 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
14 Esityslistan hyväksyminen
15 Vastaus tiedusteluun

Ilmoitusmenettely Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
31.3.2022

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan tekninen toimisto 14.4.2022 ja kunnan verkkosivuilla.