IlmoitustauluKuulutukset

Perusturvalautakunnan kokous 25.8.2020

Aika 25.8. 2020 klo 17:00 –
Paikka Valtuustosali, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat                   
Asia §
54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
55 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
56 Esityslistan hyväksyminen
57 Perusturvan toteuma ajalta 1.5-31.5.2020.  
58 Selityspyyntö /Valvira
59 Ikäihmisten palveluopas/Luhanka
60 Vanhus- ja vammaisneuvosto/muistio
61 Työkykyohjelma/valtionavustushaku kunnille
62 Selvityspyyntö/ AVI
63 Muut asiat
64 Ilmoitusasiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 20.8.2020
Ilmoitustaulunhoitaja
Tuomo Kärnä

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Luhangan kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla alkaen