IlmoitustauluKuulutukset

Rakennuslautakunnan kokous 28.1.2021

Aika 28.1.2021 klo. 16.15
Paikka Kuntala, Hakulintie 2
Käsiteltävät asiat
§ Otsikko Sivu
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3
2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 4
3 Esityslistan hyväksyminen 5
4 Rakennuslautakunnan varsinaisten kokousten ajasta ja paikasta päättäminen 6
5 Rakennuslautakunnan laskujen hyväksyminen 7
6 Rakennuslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen 8
7 Rakennuslautakunnan pöytäkirjojen nähtävilläolo 9
8 Rakennuslautakunnan kokouskutsun toimittamistapa 10
9 Juha ja Saara Järvisen maa-aineslupahakemus 11
10 Muut asiat 12
11 Ilmoitusasiat 13
Ilmoitusmenettely Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
21.1.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan tekninen toimisto 4.2.2021 ja kunnan verkkosivuilla.