IlmoitustauluKuulutukset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokous 18.4.2023

Aika: 18.4.2023 klo 17.30, kahvit klo 17.00
Paikka: Luhangan koulu, Tammijärventie 316, 19910 Tammijärvi
Käsiteltävät asiat § 23 – 31

Asia § Otsikko                                                                                                
23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                                
25 Esityslistan hyväksyminen                          
26 Luhangan kunnankirjaston kesän 2023 aukioloajat
27 Luhangan koulun tuntikehys lukuvuodelle 2023-2024
28 Luhangan varhaiskasvatuksen kesätoiminnan 2023 varhaiskasvatustarpeen kartoitus
29 Sivistystoimelle saapunut posti
30 Muiden lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten tiedoksi antaminen sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle
31 Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on ilmoitettu kaikille lautakunnan jäsenille ja muille asianosaisille Luhangan kunnan kotisivuilla 13.4. ja lähetetty kaikille sähköpostitse 12.4.2023.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 25.4.2023  ja kunnan verkkosivuilla 25.4.2023 alkaen.