IlmoitustauluKuulutukset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokous 23.8.2022

Aika: 23.8.2022 klo 16.30
Paikka: Luhangan koulu, Tammijärventie 316, 19910 Tammijärvi
Käsiteltävät asiat § 1–12

Asia § Otsikko                                                                                                

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                         
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                     
3 Esityslistan hyväksyminen                                       
4 Luhangan kunnan hyvinvointityöryhmän perustaminen
5 Vararehtorin valinta Luhangan kouluun
6 Luhangan koulun työpäivämuutokset lukuvuodelle 2022–2023
7 Luhangan koulun toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2022–2023
8 Varhaiskasvatuslain 1.8.2022 voimaan astuneet muutokset
9 Vapaa -aika avustusten haku vuodelle 2022
10 Lautakunnalle saapunut posti
11 Muiden lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten tiedoksi antaminen hyvinvointilautakunnalle
12 Muut asiat  

Ilmoitusmenettely               
Tämä kokouskutsu on ilmoitettu kaikille lautakunnan jäsenille ja muille asianosaisille 16.8.2022 ja nähtävissä Luhangan kunnan kotisivuilla 17.8.2022.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Luhangan kunnanvirastolla 2.9.2022 ja kunnan verkkosivuilla 2.9.2022 alkaen.