IlmoitustauluKuulutukset

Tarkastuslautakunnan kokous 13.9.2023

Aika: 13.9.2023 klo 16.00
Paikka: Kunnantalon valtuustosali
Käsiteltävät asiat § 57 – 62

Asia §SivuOtsikko
5782Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5883Pöytäkirjan tarkastajien valinta
5984Esityslistan hyväksyminen
6085Tilikirjoihin tutustuminen.
6186Luhangan vesi Oy:n tilanne ja mahdolliset toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.
6287Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 11.09.2023. Tieto kokouksen ajasta ja paikasta on lähetetty kaikille tarkastuslautakunnan jäsenille myös sähköpostitse 6.9.2023.

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla  ja kunnan verkkosivuilla 15.9.2023 alkaen.