IlmoitustauluKuulutukset

Tarkastuslautakunnan kokous 2.5.2022

Aika: 2.5.2022 klo 15.00
Paikka: Kylätalo, Kotipellontie 1, 19950 Luhanka
Käsiteltävät asiat § 30-38

Asia § Otsikko                                                                                                
30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                
31 Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                                               
32 Esityslistan hyväksyminen                          
33 Luottamustoimen keskeytymisen päättyminen
34 Tilintarkastuskertomus
35 Kunnanjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanvaltuuston puheenjohtajan pyytäminen kuultaviksi
36 Väliraportin laatiminen kunnanvaltuustolle
37 Ilmoitusasiat
38 Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 28.4.2022
Ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan kunnanvirastolla 3.5.2022 ja kunnan verkkosivuilla 3.5.2022 alkaen