IlmoitustauluKuulutukset

Tekninen ja ympäristölautakunnan kokous 14.9.2023

Aika: 14.9.2023 klo.17.00-
Paikka: Kuntala, Hakulintie 2

Käsiteltävät asiat § 43-53

§ Otsikko                                                                                                                     
43 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
44 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
45 § Esityslistan hyväksyminen
46 § Luhangan kunnan valmistuskeittiön ateriahinnat 2023-2024                                                
47 § Huoltorakennuksen pääpiirustusten ja kustannusarvion hyväksyminen
48 § Poikkeaminen kiinteistölle 435-402-0007-0137
49 § Poikkeaminen kiinteistölle 435-402-0002-0052
50 § Hallintopakkohakemus koskien maa-aineslupaa kiinteistöillä Syrjäkangas RNo: 4:141, Peltola RNo: 4:139 ja Ala-Syrjäkanga RNo: 4:206                                   
51 § Ilmoitusasiat
52 § Rakennusvalvonnan asiat
53 § Muut asiat

Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 07.09.2023

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Paikka ja aika
Luhangan tekninen toimisto 20.9.2023 ja kunnan verkkosivuilla.